Nīderlandes tiesa noraidījusi 69 gadus vecā Emīla Ratelbanda lūgumu atskaitīt 20 gadus no viņa vecuma, lai uzlabotu viņa izredzes karjerā un personīgajā dzīvē, kur pašlaik viņš saskaroties ar diskrimināciju sava vecuma dēļ.


"Ratelbanda kungs ir brīvs justies 20 gadus jaunāks (..) un rīkoties attiecīgi," paziņoja tiesa, bet norādīja, ka viņa dzimšanas datuma maiņa nozīmētu ierakstu dzēšanu no dzimstības, miršanas, laulību un partnerattiecību reģistra, kam var būt nevēlamas juridiskas un sociālas sekas.

Ratelbands, kurš strādā par individuālo izaugsmes treneri, vēlējās pārcelt savu dzimšanas datumu 20 gadus uz priekšu uz 1969.gada 11.martu. Viņš apgalvoja, ka tiek diskriminēts sava vecuma dēļ, un savu lūgumu salīdzināja ar gadījumiem, kad persona vēlas oficiāli mainīt dzimumu.

Taču tiesa norādīja, ka Nīderlandes likumi piešķir pilsoņiem tiesības un pienākumus, balstoties uz vecumu, piemēram, tiesības piedalīties vēlēšanās un pienākumu apmeklēt skolu.

Ja Ratelbanda lūgums tiktu akceptēts, šie vecumu ierobežojumi kļūtu bezjēdzīgi, norādīja tiesa.

Tiesa atzina, ka sabiedrībā vērojama tendence, ka cilvēki ilgāk jūtas labā formā un veseli, bet tas tas nav pietiekams arguments, lai mainītu dzimšanas datumu.

Tiesa paziņoja, ka Ratelbands nav spējis pārliecināt tiesu, ka viņš cieš no diskriminācijas vecuma dēļ, un norādīja, ka ir citi veidi, kā cīnīties pret diskrimināciju vecuma dēļ bez dzimšanas datuma mainīšanas.