Šodien jābūt nomaksātai suņa turēšanas nodevai, paredz Rīgas domes saistošie noteikumi par suņu turēšanu pilsētā.


Noteikumi par pašvaldības nodevu par suņa turēšanu Rīgā un suņa reģistrācijas kārtības uzraudzību un kontroli izstrādāti, pamatojoties uz Ministru kabineta (MK) noteikumiem par mājas dzīvnieku reģistrācijas kārtību. MK noteikumu grozījumi paredz, ka no 2017.gada 1.janvāra visiem suņiem jābūt implantētai mikroshēmai un tam jābūt reģistrētam datubāzē.

Noteikumi paredz, ka dzīvnieka īpašniekam pēc Rīgas Pašvaldības policijas (RPP) vai Rīgas domes Administratīvās inspekcijas amatpersonu pieprasījuma ir pienākums uzrādīt dzīvnieku, to fiksējot, lai varētu droši veikt mikroshēmā iekļauto datu iegūšanu. Ja īpašnieks to nevarēs izdarīt, reģistrācijas pārbaudes nodrošināšanai RPP vai Administrācijas inspekcijai būs tiesības pieaicināt suņa notveršanai un nofiksēšanai pakalpojuma sniedzēju, kas publiskā iepirkuma rezultātā būs ieguvis tiesības Rīgā nodrošināt klaiņojošu un bezsaimnieka dzīvnieku izķeršanu. Turklāt suņa īpašniekam būs jāsedz ar dzīvnieka izķeršanu saistītie izdevumi.

Saimniekam, nespējot uzrādīt suni, lai varētu nolasīt tā mikroshēmu, piemēro naudas sodu fiziskām personām no 30 līdz 250 eiro, bet juridiskām personām no 50 līdz 300 eiro.

Ja suņa turēšanas vieta datubāzē norādīta Rīga, suņa īpašniekam ir jāmaksā suņa turēšanas nodeva 2017.gadā 8,54 eiro, bet no 2018.gada - desmit eiro apmērā. Nodeva jāsāk maksāt, kad suns sasniedzis sešu mēnešu vecumu, un jāmaksā ik gadu visa suņa mūža garumā. Suņa turēšanas nodeva jāmaksā ik gadu līdz 1.martam.

No nodevas maksāšanas atbrīvotas personas ar 1.grupas vai 2.grupas invaliditāti, personas ar 3.grupas redzes un/vai dzirdes invaliditāti, kā arī valsts vai pašvaldības iestādes, kurās tiek audzēti dienesta suņi. Savukārt 50% apmērā nodeva maksājama par suni, kura reģistrēts saimnieks ir pensionārs, kā arī par sterilizētu suni.

Suņa īpašnieks pie sertificēta veterinārārsta, uzrādot kvīti par suņa turēšanas nodevas samaksu un suņa vakcinācijas apliecību saņems ikgadējo suņa turēšanas žetonu, kas jāpiestiprina sunim pie kaklasiksnas vai citas ekipējuma daļas.

Par suņa ikgadējā žetona neuzrādīšanu RPP vai Rīgas domes Administrācijas inspekcijas amatpersonām izsaka brīdinājumu vai piemēro naudas sodu fiziskām personām no 30 līdz 50 eiro, bet juridiskām personām no 50 līdz 80 eiro.

Arī suņa klaiņošanas gadījumā suņa īpašniekam būs pienākums segt visus izdevumus, kas radušies suņa izķeršanas, transportēšanas, veterinārmedicīniskās aprūpes un uzturēšanas patversmē rezultātā.

Suņa turēšanas nodeva tiks ieskaitīta Rīgas pilsētas pašvaldības pamatbudžeta vispārējo ieņēmumu kontā.

Turklāt RPP šogad par aptuveni 11 000 eiro iegādāsies suņu čipu nolasīšanas ierīces. Mikročipa esamība, kā arī pārējo dzīvnieka dokumentu pārbaude tiks veikta, kad dzīvnieks vai tā saimnieks nonāks saskarsmē ar policiju.