Satiksmes ministrs Tālis Linkaits aicina valstspilsētu pašvaldību domes pārskatīt sabiedriskā transporta organizāciju, lai pēc iespējas samazinātu pasažieru plūsmu ārkārtas situācijas laikā un padarītu sabiedrisko transportu epidemioloģiski drošāku, FOCUS informēja ministra padomniece Maija Rēna.


Satiksmes ministrs norāda, ka sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtītājiem valstspilsētās - Daugavpilī, Jelgavā, Jēkabpilī, Jūrmalā, Liepājā, Ogrē, Rēzeknē, Rīgā, Valmierā un Ventspilī - ir tiesības mainīt kārtību, kādā notiek pasažieru pārvadājumi, tai skaitā tiesības noteikt reisus, kuros pasažierus var uzņemt tikai ar sadarbspējīgu Covid-19 sertifikātu, kā arī pārskatīt noteiktos braukšanas maksas atvieglojumus dažādām personu grupām, vai nu tos atceļot, vai ierobežojot to izmantošanas laiku.

"Ārkārtas situācijā ir svarīgi epidemioloģiski droši sabiedriskā transporta pakalpojumi ikvienam pasažierim, it īpaši to profesiju pārstāvjiem, kuriem nav iespējas strādāt attālināti, tādēļ pašvaldībām jāizmanto tām dotās pilnvaras veikt izmaiņas sabiedriskā transporta sistēmā," pauž Linkaits.

Kā vienu no risinājumiem ministrs atzīmēja pandēmijas sākumā 2020.gadā ārkārtas situācijas laikā Rīgas domes ieviestos ierobežojumus, atsakoties no braukšanas maksas atvieglojumu piemērošanas atsevišķām pasažieru grupām.

Sabiedriskajā transportā pastāv augsti epidemioloģiskie riski, tāpēc ir svarīgi precīzi ievērot un izpildīt jau šobrīd noteiktās prasības attiecībā uz pārvadātājiem un pasažieriem, lai stiprinātu epidemioloģisko prasību ievērošanu un uzraudzību, kā arī pievērstu pastiprinātu uzmanību atbilstošas kontroles nodrošināšanai.

Saskaņā ar jau iepriekš Ministru kabineta noteikto pārvadātāji valstspilsētu transportā, kā arī komerciālajos maršrutos un vilcienu satiksmē drīkst organizēt atsevišķus reisus tikai pasažieriem ar sadarbspējīgu Covid-19 sertifikātu.

Pārvadātāji turpina regulāri dezinficēt transportlīdzekļus, īpašu uzmanību pievēršot virsmām, kurām pasažieri biežāk pieskaras. Tāpat pārvadātāji regulāri vēdina transportlīdzekļus gan reisa galapunktā, atverot logus un durvis, gan arī reisa izpildes laikā, izmantojot automātiskās ventilācijas sistēmas vai piemērotu laika apstākļu gadījumā atverot lūkas, logus un veicot visu durvju atvēršanu pasažieru iekāpšanas pusē pieturvietās.

Prasība par sejas maskas lietošanu, braucot sabiedriskajā transportā, joprojām ir spēkā. Tāpat pasažieri tiek aicināti izvērtēt sava brauciena nepieciešamību un īsāku attālumu mērot kājām vai ar velosipēdu; ja citu pārvietošanās alternatīvu nav, rekomendēts braukt laikā, kad sabiedriskajā transportā ir mazāk pasažieru.