Pagājušā gada 13. novembrī Jelgavā tika atklāta rekonstruētā Loka maģistrāle – viena no galvenajām pilsētas tranzītielām pilnībā pārbūvēta 4,7 kilometru garumā, sakārtoti apbraucamie ceļi vēl 6,4 kilometru garumā, kas ir neatsverams ieguvums pilsētas uzņēmējdarbības attīstībai un iedzīvotāju pārvietošanās ērtībām. Taču, neskatoties uz to, ka maģistrāle jau sen kā nodota jelgavnieku ekspluatācijā, uzņēmums «Igate KT», kurš arī startēja iepirkuma konkursā, turpina apstrīdēt būvnieka izvēli šajā projektā.


«Šī tiesvedība jau sākotnēji bija uzņēmuma «Igate KT» vēršanās pret Jelgavas pašvaldību. Uzņēmums iepirkumā startēja ar piedāvājumu, kas bija par 5,4 miljoniem dārgāks nekā uzvarētāja – „RERE vide – Hidrostatyba” – piedāvātā cena,» uzsver Jelgavas pašvaldības izpilddirektore Irēna Škutāne, akcentējot, ka Jelgavas pilsētas Iepirkumu komisijas lēmums ir tiesisks un pamatots, izvēloties Loka maģistrāles rekonstrukcijai būvnieku, kas, realizējot šo projektu, ļāva pašvaldībai ieekonomēt 5,4 miljonus eiro. Saskaņā ar pašvaldības iepirkuma komisijas 2018. gada 3. aprīļa piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokolu konkursā bija iesniegti pieci piedāvājumi: AS “A.C.B.” (piedāvātā līgumcena – 24 618 936,41 eiro bez PVN); SIA “Ceļu būves firma “Binders”” (piedāvātā līgumcena – 22 997 771,71 eiro bez PVN); SIA “YIT Infra Latvija” (piedāvātā līgumcena – 23 857 053,23 eiro bez PVN); piegādātāju apvienība “Igate KT” (piedāvātā līgumcena – 23 100 100,10 eiro bez PVN); personu apvienība “RERE vide – Hidrostatyba” (piedāvātā līgumcena – 17 692 909,06 eiro bez PVN). Ņemot vērā 4 pretendentu cenu piedāvājumus, kas savstarpēji atskīŗās par nebūtiskām summām, bet REREVIDE- Hidro statyba, par 5,4 miljoniem, var secināt par iespējamo ceļu būvnieku savstarpējo vienošanos iepirkuma cenu piedāvājumā.

«Igate KT» par Loka maģistrāles iepirkuma procedūru kopš 2018. gada tiesā vērsusies jau četras reizes – divas tiesu instances atzina Jelgavas pašvaldības rīcību par tiesisku un pamatotu. Vēl vienā tiesu instancē uzņēmuma prasība pret Jelgavas domi tika noraidīta.

Pagājušajā nedēļā Administratīvā rajona tiesa nu jau kārtējā tiesas sēdē nolēmusi atzīt par prettiesisku Jelgavas pašvaldības lēmumu par Loka maģistrāles būvnieka izvēli. «Pašvaldībai šāds tiesas lēmums nav izprotams, jo iepriekš jau divas tiesu instances ir atzinušas pašvaldības rīcību par tiesisku un pamatotu. Jelgavas pilsētas pašvaldība neapšaubāmi pārsūdzēs šo tiesas lēmumu,» uzver I.Škutāne.

Šī tiesvedība jau sākotnēji bija uzņēmuma «Igate KT» vēršanās pret Jelgavas pašvaldību. 2018. gadā, atkritumu urnas, atjaunotas pieturvietas un pie pilsētas robežas izveidot atpūtas vietu ar karti tūristiem.