Pārskaitot naudu tuviniekiem, klienti dažkārt mēģina pajokot un maksājuma mērķa lauciņā ieraksta muļķīgu informāciju. Taču šāda ākstīšanās klientam var radīt liekas raizes, jo bankai var nākties maksājumu apturēt, brīdinājusi SEB banka.


"SEB banka pastāvīgi seko līdzi klientu veiktajiem pārskaitījumiem, tostarp pievēršot uzmanību maksājumu mērķī norādītajai informācijai. Tas jādara, lai ievērotu principu "Zini savu klientu", kā arī Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma un Sankciju likuma prasības," skaidro banka.

"Arī Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir pieņēmusi noteikumus, kas nosaka finanšu iestāžu rīcību gadījumos, kad pārskaitījumam pievienotā informācija ir nepilnīga vai bezmērķīga.

Jāņem vērā, ka maksājumus caurskata ne tikai sūtītāja banka, bet arīdzan korespondentbankas un saņēmēja banka. Katra maksājumā iesaistītā banka var izvirzīt dažādas prasības informācijai par pārskaitījumu.

Banku sistēmas reaģē uz dažādiem vārdiem maksājumos, piemēram, teroristisku organizāciju nosaukumiem, sankciju sarakstos iekļautām personām vai uzņēmumiem, norādēm par terorisma finansēšu, kā arī citām līdzīgām aktivitātēm.

Pat ja bankas darbinieki apzinās, ka salīdzinoši neliela apjoma maksājumā dzīvesbiedram minētās frāzes ir domātas kā joks, šāds maksājums tik un tā jāaptur, jāsazinās ar klientu un jānoskaidro papildu informācija par maksājuma mērķi.

Rezultātā joks var izvērsties par liekiem sarežģījumiem, jo informācijas noskaidrošana var aizņemt pat vairākas dienas. Papildu jautājumi bankai var rasties arī klienta konta izraksta caurskatīšanas laikā, piemēram, ja persona ir pieteikusies kredītam.

Lai pārskaitījumi noritētu maksimāli ātri un bez starpgadījumiem, maksājuma mērķī jānorāda precīza un viennozīmīga informācija par to, kāpēc šis pārskaitījums tiek veikts. Maksājuma mērķī nedrīkst norādīt bezmērķīgu informāciju, piemēram, zīmju virknes “xxxxx” un “ABCDEFG” vai tādas norādes kā “Cits” un “Mans klients”.

Nopietni jāizturas arī pret anketām

Latvijas normatīvie akti uzliek finanšu iestādēm pienākumu ievērot principu “Pazīsti savu klientu”. Tāpēc SEB banka ik pa laikam lūdz klientus aizpildīt un atjaunināt informāciju datu anketās, aicinot norādīt, kādiem mērķiem klients izmanto bankas pakalpojumus, kādās valstīs saņem ienākumus, kā arī sniegt informāciju par savu politisko nozīmību.

SEB banka ir saskarusies ar gadījumiem, kad klienti jokojoties norāda, ka saņems ienākumus no, piemēram, dažādām “eksotiskām” valstīm.

Taču šāds joks var radīt grūtības turpmākai sadarbībai ar klientu, jo SEB bankai nāksies uzdot jautājumus klientam par to, kā tieši šī sadarbība ar norādīto valsti izpaudīsies.

Savukārt uzņēmumi anketās mēdz norādīt neatbilstošas darbības nozares, kas var izraisīt bankas papildu jautājumus. Piemēram, ir bijuši atsevišķi gadījumi, kad juridiskā persona par darbības veidu norāda celtniecību, bet vēlāk sāk darboties citā nozarē."