Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā (KNAB), kā arī Valsts kontrole saņēmusi iesniegumu, kurā ziņots par iespējamiem  pārkāpumiem Daugavpils domē.


Informācija sniegta saistībā ar lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība "LATRAPS" ieceri veikt dzelzceļa sliežu pievada izbūvi pie VAS “Latvijas Dzelzceļš” uzturētā un nacionālā dzelzceļa tīkla pie topošās uzņēmuma rūpnīcas Daugavpils pilsētas Križu rajonā, lai varētu īstenot savas ekonomiskās intereses, neveicot pašu ieguldījumu infrastruktūras attīstīšanā, bet gan to izdarot par pašvaldības līdzekļiem. No pieejamās informācijas un aptuveni aplēstajām vajadzībām šāda pieslēguma izbūvei, ir paredzams, ka pieslēguma garums ir no 300 – 400 metriem, kas maksātu 300 000,00 EUR – 400 000,00 EUR.

Tiesībsargājošās iestādes tiek aicinātas izvērtēt, vai šāda Daugavpils pilsētas domes rīcība, dodot akceptu šāda veida izmaksām un viena konkrēta uzņēmuma interesēs veidotas infrastruktūras attīstīšana, ir pieļaujama par pašvaldības budžeta līdzekļiem un vai tas ir samērīgi un attaisnojami.

Iesniegumā norādīts, ka Daugavpils pašvaldība ieplānojusi aizdomīgu bartera darījumu.

Šis iespējamais bartera darījums paredzētu – sliežu un, ļoti iespējams, arī gulšņu demontāžu no pašvaldības rīcībā esošā dzelzceļa un tā montāžu uz "LATRAPS" objektu. Vai šāds “darījums” ir pamatots ar pašvaldības interešu un iedzīvotāju likumisko tiesību ievērošanu attiecībā uz to finansētās pašvaldības budžeta interesēm, aizsardzību, aicina noskaidrot iesnieguma autors.

“Nav saprotams, kāpēc Daugavpils pilsētas pašvaldība sev piederošo dzelzceļu nav atsavinājusi, rīkojot izsoli jau līdz šim. Vai šāds dzelzceļš ir vajadzīgs pašvaldības funkciju veikšanai? Domājams, ka daudzi dzelzceļu pievadu īpašnieki būtu ieinteresēti to pirkt, jo otrreizējam tirgum (sliedēm un gulšņiem) ir pienācīgs un plašs tirgus tepat Latvijas ietvaros,” norāda iesnieguma autors.

Atbildīgās institūcijas tiek aicinātas izvērtēt šos apstākļus un veikt izmeklēšanu un apstākļu noskaidrošanu, kā arī saukt pie atbildības vainīgās un iesaistītās personas.