Saeima pieņēmusi grozījumus likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu", kas paredz no 2021.gada mainīt valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veikšanas kārtību.


Ar grozījumiem iecerēts noteikt, ka no 2021.gada 1.janvāra darba devējam un pašnodarbinātajam obligātās iemaksas jāveic līdz mēneša 23.datumam, savukārt ziņojums par obligāto iemaksu objektu un obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem pārskata mēnesī jāiesniedz līdz mēneša 17.datumam.

Tāpat ar grozījumiem tiks noteikts, ka Valsts ieņēmumu dienests vienotājā nodokļu kontā saņemtos ieņēmumus katru darbdienu attiecina uz darba devēju un pašnodarbināto deklarētajām obligātajām iemaksām un pārskaita attiecinātās obligātās iemaksas uz valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu sadales kontu. Tālāk Valsts kase katru darbdienu sociālās apdrošināšanas iemaksu sadales kontā pieejamos līdzekļus pārskaita uz sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu kontiem atbilstoši gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktajam sociālās apdrošināšanas ieņēmumu īpatsvaram.

Vienlaikus saistībā ar no šī gada obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai 5% apmērā veikšanu no autoratlīdzībām likumā plānots ierakstīt, ka obligātās iemaksas no valsts pamatbudžeta vai speciālajiem budžetiem netiek veiktas pensiju apdrošināšanai par mēnešiem, par kuriem tiek veiktas iemaksas pensiju apdrošināšanai 5% apmērā no autoratlīdzībām vai tās veic pašnodarbinātie 5% apmērā.

Savukārt, lai nodrošinātu Eiropas Savienības prokuratūras - Eirojusta - pārstāvja laulātājam tādas sociālās garantijas kā diplomāta laulātajam, likumā nosakāms, ka pensiju apdrošināšanai un apdrošināšanai pret bezdarbu obligāti ir pakļautas arī personas, kuru laulātais pilda Latvijas pārstāvību Eirojustā un kuras uzturas attiecīgajā ārvalstī kā Latvijas pārstāvja Eirojustā laulātais.