Rīgas rajona tiesa Jūrmalā piespriedusi 100 eiro lielu naudas sodu kādam jauniešu basketbola trenerim ar 50 gadu profesionālo pieredzi, kurš treniņu un spēļu laikā verbāli apsaukāja vairākus savus audzēkņus, liecina publiski pieejamais anonimizētais tiesas spriedums.


Tajā norādīts, ka Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektore 2017.gadā sastādīja trenerim pārkāpuma protokolu un noteica viņam naudas sodu 210 eiro apmērā, taču tiesa soda apmēru samazināja.

Spriedumā izklāstīts, ka treneris savus audzēkņus apsaukājis aizskarošos vārdos - cirvis, idiots, stulbenis un "lohs" -, jo minētie audzēkņi nepildīja trenera uzdevumus. Tajā arī teikts, ka treneris sarunā ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju esot norādījis, ka sakot dažādas "uzmundrinošas frāzes" saviem audzēkņiem, piemēram, "tu esi cirvis, tu tā kā banāns staigā". Treneris arī tiesas sēdē skaidrojis, ka viņš izmantojot šādas frāzes, lai motivētu audzēkņus labāk spēlēt vai, lai disciplinētu viņus.

Tiesa spriedumā norādījusi, ka pret bērnu vērsta emocionālā vardarbība, kas iekļauj bērna noniecināšanu, apsaukāšanu, ignorēšanu, izsmiešanu, iebiedēšanu un citus verbālas, ne fiziskas agresijas veidus, var negatīvi ietekmēt bērna pārliecību par sevi un savu vērtību, tas var izraisīt zemu pašvērtējumu, proti, bērns neapzinās sevi kā mīlestības un uzmanības vērtu un viņam veidojas negatīvi iekšējās sevis uztveres modeļi, kuru dēļ viņš saredz sevi kā nevērtīgu, nekompetentu, bezspēcīgu un sliktu.

Vardarbības atstātās sekas uz veselību atkarīgas arī no paša bērna resursiem, personības un intelekta attīstības pakāpes, kā arī no bioloģiskiem faktoriem, piemēram, iedzimtības, nervu sistēmas tipa. Nozīme ir arī tam, cik ilgi notikusi vardarbība, - vai tā ir bijusi viena epizode vai ilgstoši un atkārtoti notikumi. Vardarbības epizodes, kuras ir ilgstošākas un atkārtojas, atstāj smagākas sekas uz bērna veselību.

Attiecīgi, tiesas ieskatā, no lietā esošajiem sarunu protokoliem izriet, ka aizskarošās piezīmes un frāzes vai frāzes treneris izteicis regulāri, turklāt arī citu audzēkņu klātbūtnē, un vairāki audzēkņi pārrunās ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas pārstāvjiem norādījuši, ka šādos brīžos sajutušies aizvainoti, pazemoti, aizskarti, kļuvuši bēdīgi, dažkārt dusmīgi, gribējuši pat aiziet no komandas.

Spriedumā norādīts, ka tiesa uzskata, ka trenerim kā sporta pedagogam ar 50 gadu pieredzi, ir jāprot izvērtēt sava rīcība pret bērnu - savu audzēkni - un jāapzinās savas rīcības sekas, kā arī jāuzņemas atbildība par savu rīcību, neskatoties uz to, ka bērna rīcība vai uzvedība vienā vai otrā gadījumā traucē sporta treniņa norisi vai pat negatīvi ietekmē spēles gaitu un rezultātu.

Taču sākotnējais 210 eiro lielais sods samazināts līdz 100 eiro, jo tiesa, izvērtējot lietas materiālus, secināja, ka treneris vairākkārt ir saņēmis atzinības rakstus par savu profesionālo darbību, kā arī ir pensionārs.