Nebūs jāsamierinās ar pirktu vai mākslīgu egli - cirst varēsim paši!


''Arī šogad AS “Latvijas valsts meži” apsaimniekotajos mežos būs iespēja ikvienai Latvijas ģimenei savu svētku eglīti atrast un nocirst valsts mežā, ievērojot nosacījumus, kur un kā to drīkst darīt,'' sociālajos tīklos inforē LVM Vēstniecība.

Kas tad ir šie nosacījumi?

''Vispirms pārliecinies, ka atrodies valsts mežu teritorijā – to var ērti apskatīt aplikācijā LVM GEO Mobile vai www.mammadabakarte.lv, ar tumši zaļo krāsu ir atzīmētas LVM apsaimniekotās teritorijas.''

''Valsts mežā vari izvēlies eglīti, kas aug ceļa vai grāvja malā, uz stigām, zem elektrolīnijām vai pieaugušā mežā zem lieliem kokiem.''

''Eglīti kategoriski aizliegts cirst jaunaudzēs – tur koki ir īpaši stādīti un kopti, lai Latvijā arī nākotnē augtu varens mežs.''

''Esi vērīgs un uzmanīgs – eglītes aizliegts cirst arī publiskajos dabas parkos un īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, kas atzīmētas ar ozollapas attēlu uz zaļa fona. Tāpat uzmanies, vai nejauši neesi iegriezies citu īpašnieku mežā. LVM apsaimniekoto mežu robežas var atpazīt pēc izvietotajām dzeltenajām zīmēm. Tāpat uz kvartālstigu krustpunktiem izvietotās plāksnītes ar AS “Latvijas valsts meži" uzrakstu apliecina, ka atrodaties valsts mežā.''