"Lido" Kvalitātes vadības un produktu attīstības daļas vadītāja Gunita Daine apstiprinājusi, ka izsekojamības sistēma uzņēmumā ļāvusi nekavējoties konstatēt, ka deviņi no kopumā 27 kilogramiem Polijas slimo liellopu gaļas atrodas "Lido" noliktavā un šī izejviela vēl nav izmantota


Savukārt 18 kilogrami gaļas izmantoti desu ražošanā, bet nekas no minētā gaļas apmēra nav nonācis apritē.

"Minētais gaļas daudzums pašlaik atrodas "Lido" noliktavās un sadarbībā ar PVD gaļa tiks iznīcināta atbilstoši pārtikas drošuma un higiēnas prasībām, lai novērstu jebkādus riskus par tās tālāko izplatību," viņa sacīja, piebilstot, ka gaļa nav nonākusi apritē nevienā ēdināšanas iestādē vai tirdzniecības vietā.

Daine arī uzsvēra, ka gaļa tika iepirkta, ievērojot visas atbilstošās normas, taču cieša un aktīva sadarbība ar PVD ļāva uzņēmumam laicīgi konstatēt neatbilstību, ņemot vērā ziņas, ka Polijas uzņēmuma dēļ kopumā 11 Eiropas Savienības (ES) valstīs nonākusi kvalitātes prasībām neatbilstoša gaļa.

Jāpielst, ka informācijā "Lido" mājaslapā apgalvots: "Gaļas izstrādājumiem tiek izvēlēta svaiga, atdzesēta gaļa, kas audzēta un apstrādāta Latvijā." Acīmredzot, šoreiz bijis citādi.

leta.lv