"Pēdējo piecu gadu laikā Latvija ir zaudējusi 92 000 cilvēku – aptuveni 5% no iedzīvotāju skaita. Ja katra nākamā paaudze ir mazskaitlīgāka par iepriekšējo, nav jābūt ekspertam, lai saprastu, ka mūžīgi tas nevar turpināties," intervijā Latvijas Avīzei saka demogrāfs Ilmārs Mežs. "Pamatojoties uz šiem datiem, var prognozēt, ka mūsu pietiks vēl aptuveni 100 gadiem."


Demogrāfs skaidro, ka dzim­stība bijusi krietni mazāka par mirstību visus 25 gadus, kopš Latvija atguvusi neatkarību. Arī pērn mirušo bija par 7000 vairāk nekā dzimušo, turklāt aptuveni 10 000 valsts iedzīvotāju emigrēja uz ārvalstīm.

Kaut gan pēdējos piecus gadus ir jaundzimušo skaita pieaugums, tas vēl nav pietuvojies mirušo skaitam. Līdz ar to var prognozēt, ka pēc 5–10 gadiem jaundzimušo skaits strauji samazināsies, jo potenciālo vecāku būs daudz mazāk, nekā ir patlaban.

Ilmārs Mežs ganmierina, ka gluži simt gados latvieši vis neizmirs, tas notiks ilgākā laika posmā. Pēc gadsimta Latvijā vēl būšot vairāki simti tūkstošu (ne vairs pusotra miljona!) latviešu, no kuriem vairākums turpināšot runāt latviski. – Negribas ticēt, ka latvieši varētu izmirt, bet līdz šim bijusi virzība uz to. Tomēr šo tendenci iespējams mainīt. Ja katrā ģimenē būtu vismaz divi bērniņi un bieži arī trešais, latviešu skaits saglabātos nemainīgs arī pēc gadsimta, – rezumē demogrāfs.

la.lv