Droša intervāla neievērošana, pārāk tuvu apbraucot velosipēdistu, rada ne vien sadursmes risku, bet arī iespēju auto izraisītajiem gaisa virpuļiem gāzt velosipēdistus uz apmalēm un grāvjos. Tas var rezultēties ne tikai lauztos kaulos, bet arī citās traumās. Par turbulences nenovērtētospēku Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD) atgādina velo kampaņas “Tuvāk NĒ! ”video.


Tāpat kā aizpeldošas laivas var novērot ūdens virmošanu un virpuļus,arī aiz braucošas automašīnasrodas haotiski gaisa virpuļi, ko dēvē par turbulenci.

“Tā ir neatņemama automašīnu un citu lielu, ātrupriekšmetu kustībasizpausme. Ikviens automobilis aiz sevisatstāj gaisa virpuļu jūkli, kas kļūst arvien intensīvāks, pieaugot auto kustības ātrumam. Šis efekts ir īpaši izteiktskravas auto un autobusiem.Intensīvā, turbulentā gaisaplūsmā nokļuvuši gājēji un riteņbraucēji tiek purināti, kā rezultātā viņš var zaudēt līdzsvaru,negaidīti mainīt kustības virzienu un iekļūt satiksmesnegadījumā,” turbulences spēku skaidro Mg.Phys. Kristaps Bergfelds, Latvijas Universitātes Fizikas nodaļas pētnieks.

Turbulenci izslēgt nevar, taču no tās ir iespējams turēties pa gabalu. Tieši tāpēc kampaņa “Tuvāk NĒ!” skaidro “drošas telpas” principu ceļu satiksmē – automobilim apsteidzot velobraucēju, svarīgi ievērot drošu intervālu – pilsētā vismaz 1 metru, savukārt ārpus apdzīvotām vietām– vismaz 1.5 metrus.